Päijät-Hämeen Venemoottoripurkamo | Kylmänen 105, 17110 Kalliola